درباره دکتر وکیلی

شنبه 2 ژانویه 2016

photo_2015-12-08_14-39-07دکتر محمد علی وکیلی
تولد :1344 یاسوج

سوابق تحصیلی،آموزشی:

*دکترای کلام و فلسفه
*دکترای علوم سیاسی
*خارج فقه و اصول

سوابق اجرایی:

1-سرپرست نهاد رهبری در دانشگاه های خوزستان (چمران – علوم پزشکی)
2- مدیریت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه های کشور در دوره اصلاحات
3- بنیانگذار و رئیس چندین دوره جشن های ازدواج دانشجویی در دانشگاه های کشور
4- دبیر جشنواره بین المللی نهج البلاغه
5- بنیانگذار کانون های دانشجویی کشور
6- بنیانگذار نشریات دانشجویی کشور
7- مدرس دانشگاه های مختلف تهران
8- رئیس انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی ایران
9- مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه های ابتکار، ابتکار جنوب و ابتکار کیش
10- عضو کمیته راهبردی شورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
11- عضو کارگروه تخصصی توسعه مطبوعات کشور
12-سردبیر روزنامه صدای عدالت در سالهای 80 لغایت82
13- عضو شورای توسعه آبادانی استان تهران

سوابق پژوهشی:
چاپ پنج جلد کتاب شامل:
*دلهره های 88 روی کاغذ کاهی
*اندیشه رویش
*جنبش امید
*گفتمان خواب زده ها
*در مسیر اعتدال
*چاپ بیش از سه هزار سر مقاله

افتخارات:

1-برنده شش دوره مقالات برتر مطبوعات کشور
2-(30ماه) حضور در جبهه جنگ و افتخار جانبازی 30%
3-عضو هیأت امناء انجمن زاگرس نشینان
4-عضو هیأت امناء هیئت های مذهبی

گرایش:دارای گرایش اصلاح طلبی اعتدالی و ارزشی