درباره دکتر وکیلی

photo_2015-12-08_14-39-07دکتر محمد علی وکیلی
تولد :۱۳۴۴ یاسوج

سوابق تحصیلی،آموزشی:

*دکترای کلام و فلسفه
*دکترای علوم سیاسی
*خارج فقه و اصول

سوابق اجرایی:

۱-سرپرست نهاد رهبری در دانشگاه های خوزستان (چمران – علوم پزشکی)
۲- مدیریت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه های کشور در دوره اصلاحات
۳- بنیانگذار و رئیس چندین دوره جشن های ازدواج دانشجویی در دانشگاه های کشور
۴- دبیر جشنواره بین المللی نهج البلاغه
۵- بنیانگذار کانون های دانشجویی کشور
۶- بنیانگذار نشریات دانشجویی کشور
۷- مدرس دانشگاه های مختلف تهران
۸- رئیس انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی ایران
۹- مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه های ابتکار، ابتکار جنوب و ابتکار کیش
۱۰- عضو کمیته راهبردی شورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
۱۱- عضو کارگروه تخصصی توسعه مطبوعات کشور
۱۲-سردبیر روزنامه صدای عدالت در سالهای ۸۰ لغایت۸۲
۱۳- عضو شورای توسعه آبادانی استان تهران

سوابق پژوهشی:
چاپ پنج جلد کتاب شامل:
*دلهره های ۸۸ روی کاغذ کاهی
*اندیشه رویش
*جنبش امید
*گفتمان خواب زده ها
*در مسیر اعتدال
*چاپ بیش از سه هزار سر مقاله

افتخارات:

۱-برنده شش دوره مقالات برتر مطبوعات کشور
۲-(۳۰ماه) حضور در جبهه جنگ و افتخار جانبازی ۳۰%
۳-عضو هیأت امناء انجمن زاگرس نشینان
۴-عضو هیأت امناء هیئت های مذهبی

گرایش:دارای گرایش اصلاح طلبی اعتدالی و ارزشی