برگزار ی نشست انتخاباتی زاگرس نشینان تهران در حمایت از دکتر وکیلی

جمعه 19 فوریه 2016

نشست انتخاباتی جمعیت بزرگ زاگرس نشینان تهران، در حمایت از دکتر محمد علی وکیلی، کاندیدای انتخابات مجلس، امشب برگزار می شود.

این نشست از ساعت 18/30 الی 20/30 در بزرگراه اشرفی اصفهانی، مرزداران، ابتدای خیابان بهار، حسینیه آقای فرجی برگزار می شود.

دیدگاه ها