محمد علی وکیلی: پژواک مطالبات مردم از حلقوم نمایندگان بیرون نمی‌آید

سه شنبه 23 فوریه 2016

اصلاح قانون، اصلاح قانون‌گذار

سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه به قلم دکتر وکیلی

رویکرد قانون‌گذاری در مجلس شورای، اسلامی رویکرد اشتباهی است که سالیان سال ادامه دارد. قانون‌گذاری دراین‌شرایط توازن‌بخش نیست و بی‌تردید منشأ نبود تعادل در حقوق شهروندی بین ملت و‌ دولت، همین شیوه قانون‌گذاری است. قانون‌گذاری در ایران به جای اینکه لایحه‌محور باشد، طرح‌محور است و قانونی که بر مبنای طرح تصویب شده باشد و به کلیت کشور تعمیم پیدا کند، بی‌شک پاسخگوی همه مردم کشور نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت، ۶۰ درصد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی طرح‌محور است که این طرح‌ها اغلب با منشأ رانت به تصویب می‌رسند یا باعث رانت‌خواری خواهند شد. باوجوداین‌ طــرح ‌محــوربودن مصوبات، زمینه ایجاد تبصره در قوانین را فراهم می‌کند؛ زمینه‌ای که منفذ بروز فساد است، بنابراین فرایند ناقص تصویب قوانین در مجلس موجب می‌شود، قوانین نیاز به اصلاح داشته باشند و قانون با پس‌زمینه تبصره خود، منشأ فساد است و این منافذ راه را برای ورود مفسدان باز می‌کند. باوجوداین‌ باید بُعد نظارتی مجلس را نیز درنظر گرفت؛ مجلسی که باید بتواند با نظارت بر اجرای دقیق قوانین مصوب، چشمی به پستوی قدرت داشته باشد. متأسفانه مجلس در کشور ما ماشین تولید قانون‌ شده است ولی این روند نیاز به اصلاح دارد؛ روندی که جریان اصلاح‌طلبی در تلاش برای سامان‌دادن به آن است و ما باید اراده قانون‌زدایی داشته باشیم، البته قوانینی که منشأ مشکلات کشور است. علاوه‌براین بخش مهمی از مشکلات موجود، وجود قوانین فاقد نگاه کارشناسی است و به‌‌همین‌دلیل قوانین در بسیاری از مواقع توازن‌بخش نیست و مجلسی که باید مظهر اراده ملت باشد، محلی برای تحمیل قوانین مشکل‌دار بر ملت است و مردم راه فراری ندارند. قوانین برای مردم بازدارنده است، درحالی‌که دولت را نمی‌تواند مهار کند و مردم به ‌دلیل تأخیر و ‌نکول از تکلیف با جرائم سنگین و تصاعدی مواجه می‌شوند اما دولت هرچقدر هم بدهکار باشد، هیچ قانونی نمی‌گوید باید به خاطر تأخیر پرداخت دیون، به بخش خصوصی جریمه بدهد و این خلأ فقط با اصلاح ساختار قانون‌گذاری امکان‌پذیر است!

برای فهم بهتر این موقعیت، ارباب‌رجوعی را در نظر بگیرید که به دستگاهی دولتی یا حکومتی مراجعه می‌کند. ارباب رجوع در شرایط برابری قرار ندارد و می‌توان گفت بی‌پناه است اما او که صاحب قدرت است و بر صندلی ریاست تکیه زده، در اوج قدرت است و قانون هم از وی حمایت می‌کند. درحالی‌که کسی که در قدرت است، نیاز به حقوق بازدارنده ندارد، بلکه این مردم هستند که باید ازسوی قانون حمایت شوند اما همه‌ چیز برعکس است و مردم قانونی برای حمایت ندارند، بنابراین باید تابلوی حقوق شهروندی از بالای سر اهل قدرت پایین کشیده شود و درست برای حمایت از حقوق مردم برنامه‌ریزی و مصوب شود، چراکه مردم بی‌پشتوانه روزی صدایشان درمی‌آید. من معتقدم برای اینکه کشور به سمت اصلاح و پیشرفت گام بردارد، باید مجلس ناآرام و ملت آرام باشند. مجلس باید فریادگر مطالبات مردم باشد ولی برعکس حالا پژواک مطالبات مردم از حلقوم نمایندگان بیرون نمی‌آید. من براین‌باورم که این پژواک باید در مجلس دهم شنیده شود، بنابراین باید این حقیقت روشن شود که رأی‌گرفتن از مردم نوعی بیع یا عقد است؛ همان‌طور که ما خودمان را عرضه می‌کنیم، از مردم اعتماد می‌خریم و اعتماد مردم مشروط به شیوه‌ای است که عقد کرده‌ایم و نباید در این معامله غشی وجود داشته باشد. در بُعد اجتماعی باید این واقعیت را پذیرفت که همه جامعه «مین‌گذاری» شده است؛ اعتیاد، بیکاری، کارتن‌خوابی، افسردگی، بی‌اعتمادی، دروغگویی و هزاران آسیب اجتماعی دیگر در سراسر جامعه وجود دارد و ممکن است روزی پای ما یا فرزندان ما نیز به این بحران‌ها بخورد، بنابراین نیاز به مجلسی داریم که قدرت خنثی‌سازی مین‌های سوءمدیریت را داشته باشد و احساس ناامنی ایجاد نکند. در حوزه مطبوعات، جایگاه خبرنگاران ما باید چنان مصونیت پیدا کند که از ناقل حقیقت، به کاشف حقیقت تغییر وضعیت بدهد و دلیل هم این است که کشف حقیقت، مصونیت می‌خواهد و باید خبرنگاران بتوانند برای کشف حقیقت به دهلیزهای تاریک قدرت سر بزنند و بدون هراس و قرارگرفتن در معرض رانت و فساد، بتوانند حقیقت را در ابعاد مختلف کشف و منتشر کنند.

لینک مطلب در وقایع اتفاقیه http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/2472

دیدگاه ها