حمایت دکتر جلال جلالی‌زاده نماینده اسبق کرد و اهل سنت مردم سنندج در مجلس ششم از دکتر وکیلی

پنجشنبه 25 فوریه 2016

دکتر جلالی زاده نماینده مردم سنندج در مجلس ششم و تنها عضو شورای مرکزی اهل سنت جبهه مشارکت با حضور در روزنامه ابتکار از کاندیداتوری مدیر مسئول این روزنامه حمایت کرد.

5196

دیدگاه ها