دی ۲۰, ۱۳۹۴ / اخبار از نگاه رسانه‌ها تیتر دسته‌بندی نشده نگارخانه

دکتر محمدعلی وکیلی رئیس شورای عالی اصناف مطبوعات کشور شد

عصر امروز در جلسه ای با حضور مدیران تشکلهای مطبوعاتی کشور شورای عالی اصناف مطبوعات کشور شروع به فعالیت کرد.
در این جلسه که در محل انجمن مدیران مسئول روزنامه های کشور با حضور مدیران تشکلهای مطبوعاتی برگزار شد، دکتر محمدعلی وکیلی به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اصناف مطبوعات با اجماع حاضرین انتخاب شد.
وکیلی به خبرنگار ما گفت: انجمنهای صنفی متعددی در حوزه مطبوعات کشور فعالیت دارند که با پیشنهاد مدیران تشکلها تصمیم بر راه اندازی شورای عالی هماهنگی گرفته شد.
وی اظهار داشت: پیگیری مسائل صنفی، نیازها و مطالبات تشکلهای تخصصی و عمومی و همچنین رسانه های دولتی و غیر دولتی و هماهنگی بین تشکل های مختلف هدف و ضرورت اصلی تشکیل شورای عالی اصناف مطبوعات بود.
در این جلسه مدیران تعاونی مطبوعات، انجمن نشریات کشور، انجمن مجلات تخصصی و انجمن مدیران مسئول روزنامه های غیر دولتی و تشکلهای عصر امروز در جلسه ای با حضور مدیران تشکلهای مطبوعاتی کشور شورای عالی اصناف مطبوعات کشور شروع به فعالیت کرد.
در این جلسه که در محل انجمن مدیران مسئول روزنامه های کشور با حضور مدیران تشکلهای مطبوعاتی برگزار شد، دکتر محمدعلی وکیلی به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اصناف مطبوعات با اجماع حاضرین انتخاب شد.
وکیلی به خبرنگار ما گفت: انجمنهای صنفی متعددی در حوزه مطبوعات کشور فعالیت دارند که با پیشنهاد مدیران تشکلها تصمیم بر راه اندازی شورای عالی هماهنگی گرفته شد.
وی اظهار داشت: پیگیری مسائل صنفی، نیازها و مطالبات تشکلهای تخصصی و عمومی و همچنین رسانه های دولتی و غیر دولتی و هماهنگی بین تشکل های مختلف هدف و ضرورت اصلی تشکیل شورای عالی اصناف مطبوعات بود.
در این جلسه مدیران تعاونی مطبوعات، انجمن نشریات کشور، انجمن مجلات تخصصی و انجمن مدیران مسئول روزنامه های غیر دولتی و تشکلهای دیگر فعال در حوزه رسانه کشور حضور داشتند.دیگر فعال در حوزه رسانه کشور حضور داشتند.