دی ۲۸, ۱۳۹۴ / اخبار نگارخانه

پیام تبریک دکتر وکیلی به مناسبت اجرای برجام

ابرهای سیاه برخورد، دامن خود را برچید و سایه جنگ پای خودراپس کشید. جهاد دیپلمات های ایرانی به ثمر نشست و سیاست و دیپلماسی ایرانی کار خود را کرد. “گفت وگو” عظیم کارگر افتاد. جنگ پای خود را کشید و صلح دست خود را گشود. برجام با همه زحمت هایش بالاخره به ایستگاه “اجرا” رسید.مزاحمت های عربستان وصهیونیست ها هم به جایی نرسید. رهبری فرزانه با اعتماد به توانایی تیم دیپلمات های ایرانی آنان را با “دست باز” فرستاد و آنان نیز با “دست پر” بازگشتند و شکر اعتماد رهبری را اینگونه به جا آوردند.
این پیروزی که حاصل تدابیر رهبری، توانایی دولت و ایستادگی ملت بود را به محضر ملت، دولت و رهبری معظم تبریک عرض می نمایم.

“محمد علی وکیلی”