وکیلی: بعید است «طرح استفساریه قانون انتخابات» اصلاح‌بردار باشد

جمعه 16 سپتامبر 2016

شورای نگهبان «طرح استفساریه قانون انتخابات» را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در این رابطه گفت: «تشخیص شورای نگهبان این بود که این مصوبه اختیارات شورا را محدود می‌کند. البته باید جزئیات نظر شورای نگهبان درباره این طرح به مجلس ارائه شود، ولی با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه کل طرح مخالف اصل 99 قانون اساسی و محدود‌کننده اختیارات شورا است، بعید است این طرح اصلاح‌بردار باشد. بااین‌وجود بعد از ارائه نظر شورای نگهبان به مجلس، کمیسیون شوراها، به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح، در جلسه‌ای به بررسی نظر شورای نگهبان می‌پردازد. اگر این کمیسیون در نظر قبلی‌اش اصرار بورزد، مصوبه کمیسیون به صحن علنی ارائه می‌شود و اگر نمایندگان در صحن نیز به مصوبه اصرار کنند، نظر مجلس برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارائه می‌شود».

نماینده تهران افزود: «از طرف دیگر، اگر کمیسیون و نمایندگان در صحن مجلس نظر شورا را بپذیرند، این طرح مختومه می‌شود و درواقع مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفته است که به نظر بنده نیز بعید است این طرح کشش داشته باشد تا یک‌بار دیگر برای بررسی به صحن برگردد، مگر اینکه در قالب و تحت عنوان دیگری بدون اشکال قانون اساسی باشد».

او گفت: «البته قانون هم همین را می‌گوید و ابهامی نبود؛ اما چون در ماجرای منتخب اصفهان اختلافی بین وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمده بود، نیاز به این استفسار بود که خوشبختانه مجلس به آن رأی داد».

مطالب مشابه
دیدگاه ها