هرگونه معاهده بین‌المللی باید برای تصویب به مجلس بیاید

جمعه 14 اکتبر 2016

عضو هئیت‌رئیسه مجلس گفت: هر گونه معاهده بین المللی باید برای تصویب به مجلس بیاید مگر اینکه بنا به ضرورت به شورای عالی امنیت ملی برود.

محمدعلی وکیلی در جمع خبرنگاران پیرامون لزوم تصویب fatf درمجلس گفت: هر نوع معاهده بین المللی و مقاوله نامه باید در مجلس تصویب شود مگر اینکه بنا به ضرورتی به شورایعالی امنیت ملی برود که آن هم باید در موارد بسیار نادری باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا fatf را جزو موارد نادر میدانید؟ گفت: نه،بنده میگویم این هم تابع قانون قبلی است که مراحل تایید مجلس را گرفته بود، من جزو آنانی هستم که معتقدم اصل بر این است که هرنوع قرارداد بین المللی باید به مجلس بیاید و تصویب شود مگر به ضرورت که تشخیص ضرورت هم بر اساس نظر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت است.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: اگر fatf هم در گذشته در کشور پروسه تصویب خود را طی نمی کرد ما جزو کسانی بودیم که دولت را ملزم می کردیم که این قرارداد باید به مجلس بیاید.

وکیلی پیرامون تفاوت قانون مجلس با محتوای fatf که دولت پذیرفته است خاطرنشان کرد: مهم این است که اصل این منطق را در گذشته پذیرفته ایم و مجلس هم تایید کرده است. حال این معاهده بین المللی لوازمی دارد که باید بدان پایبند باشیم, لوازم آن هم خیلی به ضرر منافع ملی ما نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد:هنر دیپلماسی است که باید کاری کند که به نام معاهده اول در باز تعریف جدید پیرامون fatf، تعارضی با منافع و حقوق اساسی مان پیدا نشود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها