درس‌هایی که سعودی‌ها نیاموختند

جمعه 14 اکتبر 2016

هفته جاری به نام دفاع مقدس مزین است.این نام برای ما مفاهیم بلندی را تداعی می کند. عشق، ایمان، ایران، ایثار و از این دست مفاهیم به نام دفاع مقدس گره خورده است. این نام، چندان با غیرت ایرانی گره خورده است که شنیدنش شوری در ایرانیان می افکند.

دفاع مقدس به لحاظ نشانه شناسی، دلالت بر دلیری و غیرت و ایثار این مردمان می کند. هم جهاد اصغر است؛ و هم چنان چه امام آن را دانشگاه نامید، نماد جهاد اکبر است. از سوی دیگر در همین روزهای اخیر، هوای گفت و گوی میان ایران و برخی همسایگانش خوب نیست! ادبیات میان ما و این کشورها تنش آلود شده است. عربستان سعودی جلودار شده است و هرازگاهی یک طعنه می زند و در عوض، یک تنه می خورد. سعودی ها مثل جوان جاهل خیره سری می ماند که حول شیر آرام نشسته ای، می چرخد و رجز می خواند. اینان پاک عقل خود را از دست داده اند که این چنین با دمب شیر بازی می کنند. حقیقتا سعودی ها به بلاهت در استراتژی مبتلاشده اند.دراین هفته ایران روزهای جنگ هشت ساله اش راگرامی میدارد. آنان باید از تجربه جنگ هشت ساله ایران درس بگیرند. دیگر نه ایران، ایران سال ۵٩ است و نه عربستان قدرت عراق آن سالها را دارد. این جاهلان اما دم دست ایران نشسته اند و گنده گویی می کنند و نمی فهمد که هوس امروز آنان، آرزوی ناکام دیروز (و شاید امروز) کل جهان استکبار بود. اگر ایران بیدی بود که با باد جنگ بلرزد، نوبت به عربستان نمی رسید و بیش و پیش از عربستان، جهان استکبار آستین جنگ بالا می زد. جهان البته از جنگ ایران و عراق آموخته است که نباید با ایران شوخی جنگی کرد! اما سعودی های خیره سر انگار هنوز به عمق فاجعه ای که سخنانشان برایشان ایجاد می کند آگاه نیستند! همه جهان می دانند و به یاد دارند که عراق را،تابدندان مسلح کرده بودند.ایران هم که کشوری تازه انقلاب کرده بودوهنوز با سقف ثبات و اقتدار خود فاصله داشت. همین شرایط بود که برای صدام دیوانه رهزن شد و خیال خام فتح دو روزه تهران را در سر می پرورید. با وجود همه این هوس ها همه دیدند که به چه سرنوشتی دچار شد. جهان این موارد را دیده است که دیگر جرات جنگ با ایران را ندارد. حال ایران در سقف اقتدار است. عربستان امروز نیز یک دهم عراق دیروز، حامی و پشتیبان ندارد. اساسا شاید مجموع مساحت متحدان عربستان به اندازه یک استان ایران هم نشود. با این حال چندان دچار بلاهت در استراتژی شده است که با دم شیر ایران بازی می کند.ایران البته زبان صلح را هم خوب می داند. اساسا گفت و گو آئین ایرانی است. تمام قدرت های بزرگ جهان نیز ترجیح می دهند در سنت گفت و گو با ایران مواجه شوند. ایران نیز این سنت را خوب می شناسد و به آن پایبند است. لذا ایران هیچ گاه به استقبال جنگ نمی رود و همچنان منادی صلح و مودت، به خصوص نسبت به همسایه های خود است.اما اگر روزی منافعش در نتیجه شیطنت کشورهای عرب، به خطر بیفتد و سعودی ها هم بخواهند به نیابت با ایران وارد جنگ شوند، به آتش کشیدن کل منطقه خلیج فارس شامل عربستان، امارات، قطر و بحرین یک نیم روز بیشتر زمان لازم ندارد. شاید چندین ماه طول کشید تا صدام فهمید که چه کار احمقانه ای انجام داده است. اما سعودی ها مطمئن باشند این بار به ٢۴ ساعت نمی کشد که همزمان که در خلیج فارس غرق می شوند از کار احمقانه خود پشیمان می شوند.

سرمقاله روزنامه ابتکار

ورود به کانال دکتر محمدعلی وکیلی

http://telegram.me/joinchat/Bknvhjz4kp2x5nrmHP1lKg

مطالب مشابه
دیدگاه ها