وکیلی: تعداد امضاهای طرح استیضاح فانی کم شده است

جمعه 14 اکتبر 2016

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: استیضاح وزیر آموزش و پرورش که امروز به هیئترئیسه تقدیم شد حداقل تا روز یکشنبه اعلام وصول نمی‌شود.

محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های امروز رئیس مجلس در خصوص استیضاح وزیر آموزش وپرورش، گفت: استیضاح امروز به هیئترئیسه تقدیم شد و رییس‌مجلس نیز اعلام کردند اگر امضاهای این طرح استیضاح از نصاب قانونی کمتر نشود اعلام وصول خواهد شد اما امروز تعدادی از امضاها کم شد و استیضاح کنندگان خواستند برای بررسی‌های بیشتر تا روز یکشنبه اعلام وصول به تأخیر بیفتد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها